Ośrodek Techniki Pożarnictwa data powołania 2012 r

Ośrodek Techniki Pożarnictwa powstał w 2012 r. w celu wydawania i kolportażu wydawnictw pożarniczych. 

Pośród szerokiego wyboru produktów i usług będących w naszej ofercie, najważniejszym jest podręcznik "SKRYPT INSPEKTORA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ", autorstwa Witolda Frankowskiego i  Bogdana Zaleskiego, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Skrypt to prawdziwy niezbędnik dla każdego Inspektora oraz nieoceniona pomoc dla innych specjalistów zajmujących się ochroną przeciwpożarową.

Książka na przestrzeni lat 2008 - 2019 doczekała się dziewięciu wydań i  trafiła do blisko 10 000 odbiorców w całej Polsce. Niezależnie od bardzo dobrze ocenianej przez środowisko pożarnicze fachowej treści, wielką zaletą jest jej aktualność. Każde wydanie pozostaje w zgodzie z aktualnymi przepisami regulującymi pracę Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej i jest uzupełniane erratami, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wraz z książką zapewniamy dostęp do interaktywnego zbioru aktów prawnych (m.in. Ustawy i Rozporządzenia), który jest aktualizowany wraz z kolejnymi wydaniami Skryptu.