OŚRODEK TECHNIKI POŻARNICTWA

 
 

Ośrodek Techniki Pożarnictwa w styczniu 2022 r. opublikował XII wydanie książki pod tytułem "Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej" w objętości 369 stron. Autorami książki są: Witold Frankowski i Bogdan Zaleski.

 Ostatnie jedenaste wydanie ukazało się jak poprzednie, w nakładzie 1000 egz. Nowe wydanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień 1 stycznia 2022 r. W każdym egzemplarzu po treści "WSTĘPU" umieszczony jest adres strony z której można pobrać treści przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dziedzin pokrewnych (treść bieżąco aktualizowana). Objętość książki wzrosła o 20 stron w stosunku do poprzednich wydań.

 W obecnym wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany w przepisach, które pojawiły się po poprzednim wydaniu oraz wprowadzono nowe przepisy z 2021 r. oraz uwzględniono jednolite teksty "ustaw pożarniczych". Książkę wzbogacono o nowe przepisy dotyczące krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Odbiorcami książki są głównie:

 • Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia PSP.

 • Szkoła Podoficerska PSP.

 • Centralna Szkoła PSP.

 • Szkoły Aspirantów

 • Specjalistyczne księgarnie.

 • Komendy Powiatowe PSP.

 • Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.

Koszt zakupu książki (brutto):

 • 90 zł - cena detaliczna

 • 80 zł - przy zakupie powyżej 20 egzemplarzy 

     Koszt wysyłki ponosi odbiorca