OŚRODEK TECHNIKI POŻARNICTWA

 
 

Ośrodek Techniki Pożarnictwa w kwietniu 2023 r. opublikował XIII wydanie książki pod tytułem "Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej" w objętości 369 stron. Autorami książki są: Witold Frankowski i Bogdan Zaleski.

 Ostatnie jedenaste wydanie ukazało się jak poprzednie, w nakładzie 1000 egz. Nowe wydanie zawiera aktualizację treści wg stanu prawnego na dzień 1 luty 2023 r. W każdym egzemplarzu po treści "WSTĘPU" umieszczony jest adres strony z której można pobrać treści przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dziedzin pokrewnych (treść bieżąco aktualizowana). Objętość książki wzrosła o 20 stron w stosunku do poprzednich wydań.

 W obecnym wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany w przepisach, które pojawiły się po poprzednim wydaniu, wprowadzono nowe przepisy z 2022 r. oraz uwzględniono jednolite teksty "ustaw pożarniczych". Książkę wzbogacono o nowe przepisy dotyczące m.in.zaopatrzenia w wodę celów przeciwpożarowych w lasach oraz wykorzystania dróg leśnych jako dojazdów pożarowych.

Odbiorcami książki są głównie:

 • Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia PSP.

 • Szkoła Podoficerska PSP.

 • Centralna Szkoła PSP.

 • Szkoły Aspirantów

 • Specjalistyczne księgarnie.

 • Komendy Powiatowe PSP.

 • Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.

Koszt zakupu książki (brutto):

 • 110zł - cena detaliczna

 • 100 zł - przy zakupie powyżej 20 egzemplarzy 

     Koszt wysyłki ponosi odbiorca