Ośrodek Techniki Pożarniczej w kwietniu 2019 r. opublikował X wydanie książki pod tytułem "Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej" w objętości 350 stron. Autorami książki są: Witold Frankowski i Bogdan Zaleski.

 Dotychczas ukazało się dziesięć wydań, w nakładzie po 1000 egz. Każde nowe wydanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień wydania.

 W każdym egzemplarzu po treści "WSTĘPU" umieszczony jest adres strony z której można pobrać treści przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dziedzin pokrewnych (treść bieżąco aktualizowana).

Odbiorcami książki są głównie:

 •  Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia PSP.

 • Szkoła Podoficerska PSP.

 • Centralna Szkoła PSP.

 • Szkoły Aspirantów

 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

 • Komendy Powiatowe PSP.

 • Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.

Koszt zakupu książki:

 • 70 zł - cena detaliczna

 • 60 zł - przy zakupie powyżej 20 egzemplarzy 

     Koszt przesyłki ponosi odbiorca